Bytový dům Zbraslav

Zbraslav, 2014

Většinu roku stavíme několik skeletů naráz. Neomezuje nás déšť ani mráz. Aktuálně se můžete podívat například na stavbu skeletu pro bytový dům ve Zbraslavi. Současně se stavbou vrchního patra probíhaly vyzdívky přízemí.

Celou stavbu dodáváme v rozšířené dodávce skeletu, realizujeme základy domu i vyzdívku. Dům je založený na 14 monolitických patkách, pod kterými byla původní vrstva navážky nahrazena štěrkovým jeden metr vysokým hutněným polštářem.

Dvoupodlažní dům s dvěma bytovými jednotkami má plochou střechu s prefabrikovanou atikou.

Stavbu skeletu provádí naše vlastní týmy

Stavba skeletu ve Zbraslavi

Stavbu provádíme v rozšířené dodávce: včetně základů a vyzdívek

Bytový dům ve Zbraslavi po dokončení vyzdívek