Skeletsystem

Co je Skeletsystem?

Konstrukční soustava Skeletsystem spočívá na montovaném systému prefabrikované základové desky, který využívá železobetonové prvky o tloušťce 200 mm. Konstrukce je založena na monolitických patkách a pro základovou desku i stropy využívá předpjaté dutinové dílce Spiroll. Ty jsou standardně uloženy na železobetonových průvlacích o tloušťce 200 mm a výšce 500 mm. 


A proč stavět právě s jeho pomocí?

Tvoří pevnou kostru
Skeletsystem dává k dispozici to nejdůležitější – základní kostru stavby – nijak přitom ale neomezuje fantazii architektů, požadavky investorů nebo představy těch, kteří v navrhovaném objektu budou žít.

Je připravený růst
Konstrukci Skeletsystem je možné podle představ architekta nebo budoucích obyvatel objektu doplnit o balkony či schodiště. Jednotlivé prvky lze kombinovat a stavbu je možné postupně jednoduše doplňovat a upravovat. Díky Skeletsystemu je tak Váš dům od samého začátku připraven růst a měnit se podle Vašich potřeb.

Otevírá možnosti
Výstavba skeletu zabere maximálně několik dnů a další práce, jako je například zdění stěn, můžete dokončit svépomocí nebo s Vámi vybranými firmami. Pokud ale nechcete, stavbu mezi více dodavatelů dělit nemusíte. Goldbeck je Vaším spolehlivým partnerem po celou dobu, ručí za kvalitu konstrukce a kromě samotného Skeletsystemu nabízí i provedení do kompletní hrubé stavby.

Těží z výhod tovární výroby
V případě Skeletsystemu Goldbeck získává stavba část nesporných výhod tovární výroby. Soustava se skládá z hotových prvků, jejichž vlastnosti a výsledné chování dokonale známe. Většina komplikovaných výrobních procesů probíhá v našich závodech a jednotlivé prvky tak není nutné přímo na stavbě dále upravovat. Využití prefabrikátů navíc zvyšuje životnost a odolnost celé stavby.

Poradí si s každým terénem
Konstrukce Skeletsystemu využívá řešení nadzemní základové desky, které nevyžaduje odstranění horní vrstvy zeminy pod objektem a výrazně tak šetří okolí stavby. Je navíc vhodné jak pro stavby ve svažitých terénech, tak v oblastech s rizikem záplav.