Skeletsystem

Co je Skeletsystem

Konstrukční soustava založená na železobetonových prefabrikovaných prvcích poskytující volnost vnitřní dispozice a modularitu díky stropům a základové desce z dílců Spiroll, navíc konstrukce umístěna na železobetonových monolitických patkách si poradí i s nejnáročnějšími terény. 


A proč stavět právě s jeho pomocí?

Tvoří pevnou kostru
Skeletsystem dává k dispozici to nejdůležitější – základní kostru stavby – nijak přitom ale neomezuje fantazii architektů, požadavky investorů nebo představy těch, kteří v navrhovaném objektu budou žít.

Je připravený růst
Konstrukci Skeletsystem je možné podle představ architekta nebo budoucích obyvatel objektu doplnit o balkony či schodiště. Jednotlivé prvky lze kombinovat a stavbu je možné postupně jednoduše doplňovat a upravovat. Díky Skeletsystemu je tak Váš dům od samého začátku připraven růst a měnit se podle Vašich potřeb.

Otevírá možnosti
Výstavba skeletu zabere maximálně několik dnů a další práce, jako je například zdění stěn, můžete dokončit svépomocí nebo s Vámi vybranými firmami. Pokud ale nechcete, stavbu mezi více dodavatelů dělit nemusíte. Goldbeck je Vaším spolehlivým partnerem po celou dobu, ručí za kvalitu konstrukce a kromě samotného Skeletsystemu nabízí i provedení do kompletní hrubé stavby.

Těží z výhod tovární výroby
V případě Skeletsystemu Goldbeck získává stavba část nesporných výhod tovární výroby. Soustava se skládá z hotových prvků, jejichž vlastnosti a výsledné chování dokonale známe. Většina komplikovaných výrobních procesů probíhá v našich závodech a jednotlivé prvky tak není nutné přímo na stavbě dále upravovat. Využití prefabrikátů navíc zvyšuje životnost a odolnost celé stavby.

Poradí si s každým terénem
Konstrukce Skeletsystemu využívá řešení nadzemní základové desky, které nevyžaduje odstranění horní vrstvy zeminy pod objektem a výrazně tak šetří okolí stavby. Je navíc vhodné jak pro stavby ve svažitých terénech, tak v oblastech s rizikem záplav.

 

Jak vzniká stavba s využitím Skeletsystemu?

Skeletsystem Goldbeck představuje moderní proces hrubé stavby rodinných a bytových domů. Tvoří pevnou kostru z prefabrikovaných bloků založenou na monolitických patkách se základovou deskou a stropy z dutinových dílců Spiroll. Firma Goldbeck je připravena být Vaším partnerem po celou dobu stavby. Váš vysněný dům vyprojektujeme, zařídíme přípravu pozemku, vyrobíme potřebné díly a provedeme samotnou stavbu.

Skeletsystem vyniká mimo jiné rychlou realizací. Minimalizuje zemní práce i tzv. mokré procesy a jeho konstrukce včetně vyzdívky tak může na Vašem pozemku stát už během několika dnů od zahájení stavby. Projděte si s námi stavbu Skeletsystemu krok za krokem, podívejte se na videa a přesvědčte se, jak rychle a kvalitně vzniká Skeletsystem.

Samotné stavbě předchází vyřízení dokumentace ke stavebnímu povolení nebo prováděcí dokumentace. Už v tomto kroku se rádi staneme Vaším spolehlivým partnerem: Potřebnou dokumentaci Vám mohou vypracovat naši vlastní projektanti. Stejně tak Vám rádi upravíme stávající projektovou dokumentaci tak, aby splňovala konstrukční zásady stavby se Skeletsystemem.

Abychom se vyvarovali případným problémům především s nestabilním (např. poddolovaným) podložím, s jeho sesedavostí (u navážek nebo bývalých skládek) nebo s hladinou spodní vody, je nutné provést na pozemcích pro stavbu geologický průzkum. Také ten Vám dokážeme zajistit v rámci naší spolupráce.

Podívejte se na stavbu pomocí technologie Skeletsystem krok za krokem v našem videu.