Dům nad Berounem a dokončení hrubé stavby

Beroun, 2014

Pozemek v Králově dvoře se nachází na samém vrcholu místní části Máchovka, která zažívá čilý stavební ruch. Nabízí královský výhled do údolí a na okolní kopcovitou krajinu.

Naše konstrukce více než vyhověla řadě požadavků investora a možnostem pozemku: založení ve svažitém pozemku bez rozsáhlých zemních prací a betonování; eliminace budoucích možných problémů s vlhkostí a konstrukce umožňující bezproblémové použití panoramatických oken.

Investor po naší společnosti požadoval dokončení hrubé stavby, jak se nám ostatně stává stále častěji. Požadavku jsme vyhověli – naše zkušenosti v organizaci stavebních prací, optimalizaci nákladů a nákupu materiálu jsou velké a rádi je dáme k dispozici našim zákazníkům.