Technické detaily

Výplňové zdivo

betonové skořepiny výšky 200 mm kladené na ložnou spáru výšky 10 mm

1

Zálivková výztuž

2

Pryžová podložka tloušťky 10 mm

3

Nosná konstrukce

železobetonový prefabrikovaný základový práh výšky 200 mm

4

Podklad

podkladní beton pevnostní třídy C 16/20 výšky 150 mm

5

Základ

železobetonová monolitická patka pevnostní třídy C 20/25 minimální výšky 500 mm

6

Výkop

zaplnění zásypovou zeminou

7

Podlaha

nášlapná vrtsva výšky 15-20 mm, roznášecí samonivelační betonová mazanina výšky 45-50 mm, reflexní folie + teplovodní topný systém, tepelná izolace EPS 150 výšky 140 mm, modifikovaný asfaltový pás

8

Vzduchová mezera

9

± 0,000

10

Vnitřní povrch

penetrační nátěr a sádrová omítka s perlinkou celkové tloušťky 15 mm

11

Lepící vrstva

lepidlo pro polystyren a mechanické kotvení celkové tloušťky 10 mm

12

Nosná konstrukce

prefabrikovaný sloup profilu T o tloušťce 200 mm

13

Tepelná izolace

EPS 70 F o minimální tloušťce 150 mm

14

Vnější povrch

vnější omítka s umělou tkaninou o celkové tloušťce 8 mm

15

Zakládací profil pro EPS

16

Zásypová zemina

17

Zateplení soklu s omítkou

XPS o tloušťce 100 mm

18

Úroveň terénu

- 200 mm

19

Rostlý terén

20
 1. 1 Výplňové zdivo  - betonové skořepiny výšky 200 mm kladené na ložnou spáru výšky 10 mm
 2. 2 Zálivková výztuž 
 3. 3 Pryžová podložka tloušťky 10 mm 
 4. 4 Nosná konstrukce  - železobetonový prefabrikovaný základový práh výšky 200 mm
 5. 5 Podklad  - podkladní beton pevnostní třídy C 16/20 výšky 150 mm
 6. 6 Základ  - železobetonová monolitická patka pevnostní třídy C 20/25 minimální výšky 500 mm
 7. 7 Výkop  - zaplnění zásypovou zeminou
 8. 8 Podlaha  - nášlapná vrtsva výšky 15-20 mm, roznášecí samonivelační betonová mazanina výšky 45-50 mm, reflexní folie + teplovodní topný systém, tepelná izolace EPS 150 výšky 140 mm, modifikovaný asfaltový pás
 9. 9 Vzduchová mezera 
 10. 10 ± 0,000 
 11. 11 Vnitřní povrch  - penetrační nátěr a sádrová omítka s perlinkou celkové tloušťky 15 mm
 12. 12 Lepící vrstva  - lepidlo pro polystyren a mechanické kotvení celkové tloušťky 10 mm
 13. 13 Nosná konstrukce  - prefabrikovaný sloup profilu T o tloušťce 200 mm
 14. 14 Tepelná izolace  - EPS 70 F o minimální tloušťce 150 mm
 15. 15 Vnější povrch  - vnější omítka s umělou tkaninou o celkové tloušťce 8 mm
 16. 16 Zakládací profil pro EPS 
 17. 17 Zásypová zemina 
 18. 18 Zateplení soklu s omítkou  - XPS o tloušťce 100 mm
 19. 19 Úroveň terénu  - - 200 mm
 20. 20 Rostlý terén