Technické detaily

1

Výplňové zdivo

betonové skořepiny kladené na 10 mm ložnou spáru, tl. 200 mm

2

Zálivková výztuž

3

Pryžová podložka, tl. 10 mm

4

Nosná konstrukce

žb prefa základový práh, tl. 200mm

5

Podklad

podkladní beton C16/20, tl. 150 mm

6

Základ

žb monolitická patka C 20/25, min tl. 500 mm

7

Výkop

zaplnění zásypovou zeminou

8

Podlaha

nášlapná vrtsva, (např. dlažba + lepidlo), tl. 15-20 mm, roznášecí samonivelační betonová mazanina, tl. 45-50 mm - reflexní folie + teplovodní topný systém, tepelná izolace EPS 150 S STABIL, tl. 140 mm (100+40) - modifikovaný asfaltov

9

Vzduchová mezera

10

± 0,000

11

Vnitřní povrch

1.penetrační nátěr 2.sádrová omítka s perlinkou, tl. 15 mm

12

Lepící vrstva

lepidlo pro polystyren + mechan. kotvení, tl. 10 mm

13

Nosná konstrukce

prefa sloup profilu T, tl. 200 mm

14

Tepelná izolace

EPS 70 F, min tl. 150 mm

15

Vnější povrch

vnější omítka s umělou tkaninou, tl. 8 mm

16

Zakládací profil pro EPS

17

Zásypová zemina

18

Zateplení soklu

XPS, tl. 100 mm + omítka

19

Úroveň terénu

- 0,200 m

20

Rostlý terén

 1. 1 Výplňové zdivo -  betonové skořepiny kladené na 10 mm ložnou spáru, tl. 200 mm
 2. 2 Zálivková výztuž - 
 3. 3 Pryžová podložka, tl. 10 mm - 
 4. 4 Nosná konstrukce -  žb prefa základový práh, tl. 200mm
 5. 5 Podklad -  podkladní beton C16/20, tl. 150 mm
 6. 6 Základ -  žb monolitická patka C 20/25, min tl. 500 mm
 7. 7 Výkop -  zaplnění zásypovou zeminou
 8. 8 Podlaha -  nášlapná vrtsva, (např. dlažba + lepidlo), tl. 15-20 mm, roznášecí samonivelační betonová mazanina, tl. 45-50 mm - reflexní folie + teplovodní topný systém, tepelná izolace EPS 150 S STABIL, tl. 140 mm (100+40) - modifikovaný asfaltov
 9. 9 Vzduchová mezera - 
 10. 10 ± 0,000 - 
 11. 11 Vnitřní povrch -  1.penetrační nátěr 2.sádrová omítka s perlinkou, tl. 15 mm
 12. 12 Lepící vrstva -  lepidlo pro polystyren + mechan. kotvení, tl. 10 mm
 13. 13 Nosná konstrukce -  prefa sloup profilu T, tl. 200 mm
 14. 14 Tepelná izolace -  EPS 70 F, min tl. 150 mm
 15. 15 Vnější povrch -  vnější omítka s umělou tkaninou, tl. 8 mm
 16. 16 Zakládací profil pro EPS - 
 17. 17 Zásypová zemina - 
 18. 18 Zateplení soklu -  XPS, tl. 100 mm + omítka
 19. 19 Úroveň terénu -  - 0,200 m
 20. 20 Rostlý terén -