Technické detaily

Výplňové zdivo

betonové skořepiny výšky 200 mm kladené na ložnou spáru výšky 10 mm

1

Vnitřní povrch

sádrová omítka s umělou tkaninou celkové tloušťky 15 mm

2

Přímý závěs typu 60/65

pro sádrokarton, každou třetí ložnou spáru

3

Nosná konstrukce

prefabrikovaný sloup tloušťky 200 mm

4

Tepelná izolace

EPS 70 F o minimální tloušťce 150 mm

5

Vnější povrch

vnější omítka s umělou tkaninou o celkové tloušťce 8 mm

6

Lepící vrstva

pro polystyren o tloušťce 10 mm

7

Talířová kotva pro EPS

8
  1. 1 Výplňové zdivo  - betonové skořepiny výšky 200 mm kladené na ložnou spáru výšky 10 mm
  2. 2 Vnitřní povrch  - sádrová omítka s umělou tkaninou celkové tloušťky 15 mm
  3. 3 Přímý závěs typu 60/65  - pro sádrokarton, každou třetí ložnou spáru
  4. 4 Nosná konstrukce  - prefabrikovaný sloup tloušťky 200 mm
  5. 5 Tepelná izolace  - EPS 70 F o minimální tloušťce 150 mm
  6. 6 Vnější povrch  - vnější omítka s umělou tkaninou o celkové tloušťce 8 mm
  7. 7 Lepící vrstva  - pro polystyren o tloušťce 10 mm
  8. 8 Talířová kotva pro EPS