Technické detaily

Nosná konstrukce

železobetonový prefabrikovaný stropní dílec SPIROLL výšky 250 mm

1

Vnitřní úprava, sádrová omítka

tloušťka 15 mm - penetrační nátěr, 1. vrstva sádrové omítky s vtlačením umělé tkaniny (10 mm), 2. vrstva sádrové omítky (5 mm)

2

Nosná konstrukce

železobetonový prefabrikovaný sloup profilu T tloušťky 200 mm

3

Nosná konstrukce

železobetonový prefabrikovaný průvlak tloušťky 200 mm

4

Tepelná izolace

EPS tloušťky 20 mm

5

Výplňové zdivo

betonové skořepiny tloušťky 200 mm

6

Tepelná izolace

XPS tloušťky 20 mm

7

Rám okna

materiál dle výběru, kotveno do zdiva a průvlaku

8
  1. 1 Nosná konstrukce  - železobetonový prefabrikovaný stropní dílec SPIROLL výšky 250 mm
  2. 2 Vnitřní úprava, sádrová omítka  - tloušťka 15 mm - penetrační nátěr, 1. vrstva sádrové omítky s vtlačením umělé tkaniny (10 mm), 2. vrstva sádrové omítky (5 mm)
  3. 3 Nosná konstrukce  - železobetonový prefabrikovaný sloup profilu T tloušťky 200 mm
  4. 4 Nosná konstrukce  - železobetonový prefabrikovaný průvlak tloušťky 200 mm
  5. 5 Tepelná izolace  - EPS tloušťky 20 mm
  6. 6 Výplňové zdivo  - betonové skořepiny tloušťky 200 mm
  7. 7 Tepelná izolace  - XPS tloušťky 20 mm
  8. 8 Rám okna  - materiál dle výběru, kotveno do zdiva a průvlaku