Technické detaily

1

Nosná konstrukce

žb prefa stropní dílec SPIROLL, tl. 250 mm

2

Vnitřní úprava, sádrová omítka, tl. 15mm

- penetrační nátěr, 1.fáze sádrové omítky s vtlačením umělé tkaniny (2/3 tl.), 2.fáze finální vrstva sádrové omítky (1/3. tl.)

3

Nosná konstrukce

žb prefa sloup profilu T, tl. 200 mm

4

Nosná konstrukce

žb prefa průvlak, tl. 200 mm

5

Tepelná izolace

EPS, tl. 20 mm

6

Výplňové zdivo

betonové skořepiny, tl. 200 mm

7

Tepelná izolace

XPS, tl. 20 mm

8

Rám okna

- materiál dle výběru, kotveno do zdiva a průvlaku

  1. 1 Nosná konstrukce -  žb prefa stropní dílec SPIROLL, tl. 250 mm
  2. 2 Vnitřní úprava, sádrová omítka, tl. 15mm -  - penetrační nátěr, 1.fáze sádrové omítky s vtlačením umělé tkaniny (2/3 tl.), 2.fáze finální vrstva sádrové omítky (1/3. tl.)
  3. 3 Nosná konstrukce -  žb prefa sloup profilu T, tl. 200 mm
  4. 4 Nosná konstrukce -  žb prefa průvlak, tl. 200 mm
  5. 5 Tepelná izolace -  EPS, tl. 20 mm
  6. 6 Výplňové zdivo -  betonové skořepiny, tl. 200 mm
  7. 7 Tepelná izolace -  XPS, tl. 20 mm
  8. 8 Rám okna -  - materiál dle výběru, kotveno do zdiva a průvlaku