Pro Skeletsystem není žádný terén problém

Technologie Skeletsystem Goldbeck byla použita rovněž při výstavbě jedenácti rodinných domů v Jihlavě. Jedná se o sedm patrových atriových domů a čtyři řadové rodinné domy. Jihovýchodní atriový dům je založen ve velkém svahu.

Použití technologie Skeletsystem firmy Goldbeck v takovém terénu si pochvaluje i Petr Kleinbauer, který stál při samotné realizaci obytného souboru v Horním Kosově.

Proč jsem si vybral právě Skeletsystem firmy Goldbeck? Na to je jednoduchá odpověď. Na patkách se postaví konstrukce a následné vyzdívky mezi sloupy už technologicky zvládne kdejaký zedník,“ říká v lehké nadsázce a pokračuje. „Nejsou to samozřejmě jediné výhody tohoto systému. Velkou předností je určitě rychlost realizace, není potřeba základová deska. Položíte panely a máte hotovo,“ vysvětluje Petr Kleinbauer.

Jednotlivé objekty jsou navíc konstrukčně odděleny tak, aby byl dodržen co nejvyšší akustický komfort. „Rovněž velmi oceňuji variabilitu, co se týče nerovnosti terénu. V podstatě by se dalo říct, že pro Skeletsystem není žádný terén problém. I když stavíte do velmi příkrého svahu a máte slušné podloží, tak si můžete mimoúrovňově udělat základ patky s převýšením třeba i dva metry. Deska vám tak vlastně visí ve vzduchu,“ popisuje Petr Kleinbauer konkrétní práci v terénu.

A jak by to podle něj vypadalo, pokud by v takto příkrém svahu nepoužil Skeletsystem? „Samozřejmě by to šlo řešit i jinak, ale konkrétně v případě tohoto obytného souboru by to bylo o poznání složitější a časově náročnější. To se prostě nedá srovnat,“ říká. Hrubá stavba prvních šesti domů tak bylo hotových v průběhu čtyř měsíců, druhá etapa pak byla stejně časově náročná. Goldbeck navíc dodal celou výkresovou dokumentaci k patkám, což je prý také značná výhoda, protože pak vám jako investorovi odpadají platby za projektanta. „Do jednoho domu jsme z Goldbecku použili i stropy a schodiště, takzvaný Stropsystem, kdy ho nemusíte vybetonovávat a šalovat, ale máte skládačku ze dvou dílů,“ uzavírá Petr Kleinbauer.

Projektovou dokumentaci na tuto akci zajišťoval investor s externí projekční kanceláří, před dokončením projekčních prací se rozhodl pro technologii Skeletsystem. Goldbeck navrhl skeletovou konstrukci tak, aby v maximální míře respektovala investorovu projektovou dokumentaci. Založení stavby realizoval investor, stejně jako ostatní práce po montáži skeletové konstrukce.