Sledovat Goldbeck při práci bylo fascinující

Marek Pavlišta je obchodním ředitelem a jednatelem rodinné tiskárny Reptisk v Jeseníku. V květnu firma oslavila třicet let od svého založení.  Ještě než půjde její zakladatel do důchodu, rozhodli se Pavlištovi na pozemku firmy vystavět menší obytný soubor. „Táta říká, že hned, jakmile dostavíme, půjde do důchodu,“ říká se smíchem Marek Pavlišta.

Na parcele vedle sídla firmy má vyrůst šest apartmánů a jeden byt, které budou určené na krátkodobý pronájem.  „Rozhodli jsme se stavět na složitém pozemku. Původně se totiž jednalo o vojenský objekt, ze kterého ruská armáda odešla až v devadesátých letech. Na pozemku zbyly pozůstatky jiných objektů, jímek, o kterých se neví, čemu přesně sloužily a jak byly konstruovány. Hluboké byly od jednoho do čtyř metrů. Založení stavby jako takové proto bylo velmi komplikované,“ popisuje Marek úskalí začátku stavby.

Stavět na pilotech se proto jevilo jako jediné řešení. „Skeletsystem se dost nabízel. Metodu skeletů jsme znali, ale Goldbeck jsme poznali až na jedné výstavě. Zaujalo nás, že firma dělá i tak relativně malé stavby jako je ta naše,“ říká jednatel tiskárny k seznámení s Goldbeckem. Pak už to prý šlo raz dva. „Goldbeck jsme oslovili už ve fázi projektu, což zpětně velmi oceňuji. Společně jsme vše naprojektovali, následovala objednávka a za nějakou dobu vlastní montáž. Bylo fascinující sledovat, jak během jednoho měsíce vyrostla stavba včetně stropů a balkonu,“ říká s úžasem Marek. Nyní jsou hotové pilotáže, skelet, vyzdívky a okna. Budoucí nájemníci by se měli stěhovat na Vánoce příštího roku. „Do Skeletsystemu od Goldbecku jsme šli hlavně kvůli rychlosti realizace a pak také kvůli strukturálním vlastnostem. Když přijde vichřice, když stoupne průměrná teplota o 3 stupně nebo když dám do patra dvoutunovou paletu, vím, že se se stavbou nic nestane. Železobetonový skelet něco vydrží. Bude tady ještě za dvě stě let. Přitom statická část stavby je postavena v řádu jednotek týdnů,“ uzavírá Marek Pavlišta.

Foto: Zdroj: Firma Reptisk