Rodinný dům v Horním Podhájí - bungalov s panoramatickými okny

Horní Podhájí, 2011

Investor si pro svůj záměr jako výchozí studii vybral typový dům GOLDA 134. Základní konstrukce se skládá ze základové desky a nosného železobetonového rámu, na který je osazena vazníková střecha. Průvlaky Skeletsystemu umožnila majiteli osadit otvory širokými panoramatickými okny pro nerušený výhled do krajiny.