Soustava šesti bytových domů

Plzeňsko, 2015

S pomocí konstrukční soustavy Skeletsystemem jsme postavili soubor několika bytových domů.

Stavba šesti bytových domů v kompozitní skeletové technologii Skeletsystem Goldbeck byla celá realizována v rekordně krátké dodací lhůtě tří měsíců. Dodávku hrubé uzavřené stavby s pilotovým založením, montáží železobetonového skeletu, vyzděním obvodového zdiva a mezibytových stěn, usazením oken a zastřešení zajistil kompletně tým Goldbeck a to včetně vlastního konstrukčně statického návrhu.

Každý bytový dům obsahuje čtyři samostatné mezonetové bytové jednotky s nulovým společným prostorem. Bytové domy jsou volně řadově napojeny na původní zástavbu. Skeletsystem zde naplnil požadavek investora na zvýšenou bezpečnost a životnost díla i ve ztížených geologických podmínkách.

Druhá fáze výstavby.