Stavba rodinného domu ve velkém svahu

Středokluky, 2016

Ve spolupráci s projektantem této stavby jsme díky naší konstrukci SKELETSYSTEM pomohli vyřešit technické řešení v takto komplikovaném terénu. Návrh konstrukce samozřejmě byl nachystán tak, aby splnil přání a požadavky investora.

Po odsouhlasení jsme zpracovali konstrukčně statickou část dokumentace pro stavební povolení. S ohledem na komplikovanost stavby jsme dodávali i samotné základy, dále pak konstrukci SKELETSYSTEM.