Výstavba atriových a řadových rodinných domů na Vysočině

Jihlava, 2017

Ve dvou etapách se společnost GOLDBECK postarala o montáž atriových a řadových rodinných domů, které jsou umístěny ve svažitém terénu.

Každá etapa montáže trvala 8 týdnů. V tomto případě bylo využití konstrukce SKELETSYSTEM vhodným řešením, díky bodovému založení na základových patkách, což maximálně snížilo objem výkopových prací (bylo nutné pouze odtěžit pláň do úrovně pod prefabrikovanou základovou desku a provést výkopy pro betonáž základových patek).

Tím se celá stavba citelně při vlastní výstavbě zjednodušila a urychlila. Skelety objektů byly následně vyzdívány keramickými tvárnicemi, na fasádách zvenčí byl proveden kontaktní zateplovací systém.